Karayolları Trafik Kanunu

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çıkarılmıştır. KURULLAR, KURULUŞLAR, KOMİSYONLAR, GÖREV VE YETKİLERİ a- Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu : Devamı …